A személyes adatok kezelésének célja azok felhasználása a fogyasztói szerződés teljesítéséhez, amelyet az eladó a jelen webáruházban megrendeléssel köt a vásárlóval. Jelen fogyasztói szerződés a vásárló személyes adatai kezelésének jogalapja is egyben. A vásárló személyes adatainak megadása szerződéses követelmény, amely a szerződés megkötéséhez szükséges. A személyes adatok megadása az eladó e-shopjában történő vásárlás feltétele. Ha a vevő nem adja meg az összes szükséges személyes adatot az eladónak, az az adásvételi szerződés megkötésének meghiúsulását vonhatja maga után.

A személyes adatok kezelése során az eladó a 2009/2003. A személyes adatok védelméről szóló 18/2018. sz., és kizárólag fogyasztói szerződés megkötéséhez szükséges személyes adatokat kezel. 

Az eladó a vásárló szokásos személyes adatait kezeli.

A vásárló személyes adatait az eladó információs rendszerében 10 évig tárolja.

A Vásárlónak joga és lehetősége van személyes adatait frissíteni, törölni, a webáruháznak küldött emailben eljuttatott kérelem útján!

A fogyasztói szerződés teljesítése érdekében a személyes adatok harmadik félnek - kézbesítőknek (futároknak) és a számviteli bizonylatokat feldolgozó cégnek - átadhatók.

A vásárló személyes adatait nem teszik közzé.

Az eladó a vásárló személyes adatait (az e-mail cím terjedelmében) Zahradnapec s.r.o. részére kizárólag a „Vásárlók által ellenőrzött” program céljaira adhatja meg, hogy a vásárló visszajelzést kapjon a ben történt vásárlással kapcsolatban. az eladó e-shopja.

A vevőnek joga van visszaigazolást kérni az eladótól arról, hogy a vásárló milyen személyes adatait kezeli az eladó e-shopjában. A vásárlónak joga van hozzáférni ezekhez az adatokhoz, valamint tájékoztatást kapni arról, hogy azokat milyen célból kezelik, milyen adatkategóriákat kezelnek, kinek adják át a személyes adatokat, mennyi ideig tárolják a személyes adatokat, van-e automatizált egyéni döntéshozatal. , beleértve a profilalkotást is.

A fenti személyes adatok vevő részére történő első megadása ingyenes. A vásárló által kért személyes adatok ismételt megadása esetén 5 eurós adminisztrációs díjat számítunk fel.

A vevő kérheti az eladótól a vevőre vonatkozó hiányos személyes adatok helyesbítését vagy kiegészítését. A vásárló kérheti személyes adatainak törlését, vagy ezen adatok kezelésének korlátozását. A vásárló tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen is.

A személyes adatok vevő általi feldolgozása archiválási célból is szükséges (az eladó Szlovák Köztársaság jogszabályai alapján fennálló kötelezettségének teljesítéséhez, pl. számviteli bizonylatok 10 éves megőrzéséhez). Ha a vásárló az adásvételi szerződéssel összefüggésben kezelt személyes adatainak törlését kéri, kérelme elutasításra kerülhet.

A vevő jogosult arra, hogy az eladó korlátozza személyes adatai kezelését, ha a vevő tiltakozik a személyes adatok helyessége ellen azon időtartam alatt, amely lehetővé teszi az eladó számára a személyes adatok helyességének ellenőrzését.

A vásárló jogosult arra, hogy a rá vonatkozó és általa az eladónak megadott személyes adatokat tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapja. A vevőnek jogában áll ezeket a személyes adatokat egy másik üzemeltetőnek továbbítani, ha ez technikailag lehetséges.

A vásárlónak jogában áll tiltakozni, ha személyes adatait direkt marketing célból kezelik. Tiltakozhat akkor is, ha személyes adatait az eladó jogos érdekeinek megfelelően kezelik.

Ha a vásárló azt gyanítja, hogy személyes adatait jogosulatlanul kezelik, javaslatot tehet a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál személyes adatok védelmével kapcsolatos eljárás megindítására.

A fent említett, a személyes adatok védelmére vonatkozó tájékoztató a szerződéskötést megelőző jogviszonyra is vonatkozik (azaz az e-shopba történő regisztráció későbbi vásárlás céljából, vagy például az eladó termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos információkérés, árajánlat vagy tájékoztatás kérése ).

A webáruház megfelelő működése érdekében az eladó kis adatfájlokat - cookie-kat - menthet a vásárló eszközére, amelyeknek köszönhetően az online áruház tevékenységi és beállítási adatokat (pl. bejelentkezési név, nyelv, betűméret stb.) tárolhat. .) egy bizonyos ideig. Az eladó webáruháza sütiket (cookie-kat) használ, hogy megjegyezze a vásárló felhasználói beállításait és a webáruház szükséges működéséhez, illetve marketing célokra. A vásárló törölheti a készülékén tárolt összes cookie-t, és adott esetben beállíthatja eszközén az internetböngészőt, hogy megakadályozza azok tárolását.